Verwantskap (1 verwantskap)

^^

Daniel Coryell is 'n voorsaat uit die 5de geslag van die eggenoot van Sue Shirriff.