Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Donderdag 26 November 2020, dit is die herdenking van...

Geen herdenking môre.

Oormôre, Saterdag 28 November 2020, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]