Herdenkings van afsterwe

^^

Geen herdenking vandag.

Geen herdenking môre.

Oormôre, Saterdag 23 Januarie 2021, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]