Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Saterdag 10 April 2021, dit is die herdenking van...

Môre, Sondag 11 April 2021, dit sal wees die herdenking van...

Geen herdenking oormôre.

[select a month to see all the anniversaries]