Huweliksherdenkinge

^^

Geen herdenking vandag.

Môre, Maandag 12 April 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Geen herdenking oormôre.

[select a month to see all the anniversaries]