Voorouers van Elsie Violet Christina Burk

^^


- Sosa base- Kleur 

Stap met Elsie Burk as Sosa verwysing.