Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Donderdag 14 Desember 2017, dit is die herdenking van...

Geen herdenking môre.

Oormôre, Saterdag 16 Desember 2017, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]