Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Dinsdag 29 September 2020, dit is die herdenking van...

Môre, Woensdag 30 September 2020, dit sal wees die herdenking van...

Oormôre, Donderdag 1 Oktober 2020, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]