Huweliksherdenkinge

^^

Geen herdenking vandag.

Môre, Donderdag 27 Junie 2019, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Geen herdenking oormôre.

[select a month to see all the anniversaries]