Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Dinsdag 4 Augustus 2020, dit is die herdenking van...

Môre, Woensdag 5 Augustus 2020, dit sal wees die herdenking van...

Oormôre, Donderdag 6 Augustus 2020, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]