Herdenkings van afsterwe

^^

Geen herdenking vandag.

Geen herdenking môre.

Oormôre, Dinsdag 23 Julie 2019, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]