Годишнини на починали хора

^^

Днес, петък 23 февруари 2018, е годишнината на...

Няма годишнина утре.

Вдругиден, неделя 25 февруари 2018, ще бъде годишнината на...

[select a month to see all the anniversaries]