Годишнини на починали хора

^^

Няма годишнина днес.

Утре, неделя 20 септември 2020, ще бъде годишнината на...

Вдругиден, понеделник 21 септември 2020, ще бъде годишнината на...

[select a month to see all the anniversaries]