Годишнини на починали хора

^^

Днес, вторник 12 декември 2017, е годишнината на...

Няма годишнина утре.

Вдругиден, четвъртък 14 декември 2017, ще бъде годишнината на...

[select a month to see all the anniversaries]