Ascendents de Lily Braschoss

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Lily Braschoss amb referència de "número Sosa".