Ascendents de Clara Isobel Burk

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Chipsie Burk amb referència de "número Sosa".