Ascendents de René Doret

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb René Doret amb referència de "número Sosa".