Ascendents de Michel Doret

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Michel Doret amb referència de "número Sosa".