Ascendents de Emile Souaid

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Emile Souaid amb referència de "número Sosa".