Claude Gauvreau

Sosa: 1

Genitori

Matrimoni e figli

Antenati

Pierre Gauvreau   Anne Larrivée   Adrien Legris   Françoise Branche
|   |   |   | 


|   |
Etienne Gauvreau 1690   Marguerite Legris 1691
|   ||
Claude Gauvreau 1720

  Fratelli