Elias Souaid

Sosa: 4

Parents

Spouses and children

Ancestry

Rashaya Lebanon   ? ?    
|   |   
|  
Souaid Family   ? ?
|   ||
Elias Souaid

  Siblings

  • Elias Souaid
  • Nassif Souaid
  • Butros Souaid
  • Moussa Souaid