^^

//
  Rashaya Lebanon
& ? ?
 
  |  
  Barakett Family  
  |  
  Khalil Barakett