Schaffroth

^^

o Eugène & sosa Henriette Burgener
o Julia 1872-1949 &1890 Henri Vaucher 1858-1924
...