Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Donderdag 26 Mei 2022, dit is die herdenking van...

Môre, Vrydag 27 Mei 2022, dit sal wees die herdenking van...

Geen herdenking oormôre.

[select a month to see all the anniversaries]