Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Sondag 3 Julie 2022, dit is die herdenking van...

Geen herdenking môre.

Geen herdenking oormôre.

[select a month to see all the anniversaries]