Huweliksherdenkinge

^^

Geen herdenking vandag.

Môre, Maandag 27 Junie 2022, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Dinsdag 28 Junie 2022, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]