Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Jaqua Juvet és la mare de Jean Vaucher.

Jaqua Juvet 1642
& Jaques Vaucher 1645
|
Jean Vaucher 1687-1739

Parentesc: 25%

Ascendents de Jean Vaucher fins a Jaqua Juvet   Veure