Edward Fellerath

Número "Sosa": 1

Casaments i fillsFonts:
- persona: 1930 Census: