Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Freny Bovet és la mare de Jaques Vaucher.

Ascendents de Jaques Vaucher fins a Freny Bovet   Veure