Ascendents de Jaques Vaucher

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Jaques Vaucher amb referència de "número Sosa".