Ascendents de Jaques Vauchié

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Jaques Vauchié amb referència de "número Sosa".