Ascendents de Erastus Edwin Howard

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Erastus Edwin Howard amb referència de "número Sosa".