Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Jean Baptiste Vallée és un descendent a la 6a generació de Léonard Leblanc.

Parentesc: 0,78%

Ascendents de Jean Baptiste Vallée fins a Léonard Leblanc   Veure