Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Jean Baptiste Vallée és un descendent a la 7a generació de Robert Ritou.

Ascendents de Jean Baptiste Vallée fins a Robert Ritou   Veure