Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Bernard Vallée és un descendent a la 4a generació de Antoine Pineau.

Ascendents de Bernard Vallée fins a Antoine Pineau   Veure