Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Marvin Burk és un fill de William Knowles Burk.

Ascendents de Marvin Burk fins a William Knowles Burk   Veure