Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Marvin Burk és un fill de Clara C. Coryell.

Ascendents de Marvin Burk fins a Clara C. Coryell   Veure