Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Marvin Burk és un besnet de Sarah Cornwall.

Ascendents de Marvin Burk fins a Sarah Cornwall   Veure