Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Daniel Coryell és un avantpassat a la 7a generació de Jace B..

Ascendents de Jace B. fins a Daniel Coryell   Veure