Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Daniel Coryell és un avantpassat a la 7a generació de Jayla B..

Ascendents de Jayla B. fins a Daniel Coryell   Veure