Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Daniel Coryell és el sogre de William Knowles Burk.

Daniel Coryell 1803-1838
& Sarah Farewell 1807-1907
|
Clara C. Coryell 1824-1895
& William Knowles Burk 1816-1881