Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Daniel Coryell és un avantpassat a la 5a generació de el marit de Claudia Marie Souaid.