Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Daniel Coryell és un avantpassat a la 4a generació de Anabelle Burk.

Ascendents de Anabelle Burk fins a Daniel Coryell   Veure