Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Daniel Coryell és un avantpassat a la 4a generació de Patricia Burk.

Ascendents de Patricia Burk fins a Daniel Coryell   Veure