Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Daniel Coryell és un avantpassat a la 4a generació de la muller de Bob Quintrell.