Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Daniel Coryell és un avantpassat a la 5a generació de Burk Quintrell.

Ascendents de Burk Quintrell fins a Daniel Coryell   Veure