Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Daniel Coryell és un avantpassat a la 6a generació de Jason B..

Ascendents de Jason B. fins a Daniel Coryell   Veure