Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Daniel Coryell és un avantpassat a la 6a generació de Freya B..

Ascendents de Freya B. fins a Daniel Coryell   Veure