Parentesc (1 grau de parentesc)

^^

Daniel Coryell és un avantpassat a la 6a generació de Michelle B..

Ascendents de Michelle B. fins a Daniel Coryell   Veure