Ascendents de Riley X.

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Riley X. amb referència de "número Sosa".