Ascendents de Tryphena A. Howard

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Tryphena A. Howard amb referència de "número Sosa".