Ascendents de David F. Burk

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb David F. Burk amb referència de "número Sosa".