Ascendents de Burk Quintrell

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Burk Quintrell amb referència de "número Sosa".