Ascendents de Jessie Ironside

^^


- Sosa base- Color 

Navegació amb Jessie Ironside amb referència de "número Sosa".